Kategorier

Payson

Tillverkare

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

1. Personuppgiftsansvarig CaseOnline Sweden AB e-post: info@caseonline.se tel: 0920-477990

2. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet e-post tony@caseonline.se tel: 0920-477990.

3. Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna är att behandla betalningar och bearbeta er order

4. Den rättsliga grunden för behandlingen.

5. Personuppgifter som behandlingen gäller är adressuppgifter, telefonnummer, e-post, kön, personnummer vid faktura köp.

6. Mottagarna vid betaltjänster som ska ta del av personuppgifterna är Payson AB, PayPal AB, Swedbank vid (swish betalningar
    och logistic företag ni valt i beställningen ex. posten Sverige AB).

7. Vi lämnar ej ut uppgifterna till någon utanför EU. 

8. Vi lagrar personuppgifterna under obegränsadtid om du valt att registrera konto hos oss det används för att förenkla upprepade köp i vår e-handels butik.
    Du kan när som helst välja att få ut dina registrerade uppgifter hos oss eller enkelt välja att vi raderar alla dina personuppgifter. Detta kan även göras direkt på      ditt konto under GDPR fliken. Alla uppgifter raderas då och vill du beställa igen får du registrera konto på nytt.

9. Rätten att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet.
    Du kan när som helst välja att få ut dina registrerade uppgifter hos oss eller enkelt välja att vi raderar alla dina personuppgifter. Detta kan även göras direkt på      ditt konto under GDPR fliken. Alla uppgifter raderas då och vill du beställa igen får du registrera konto på nytt.

10. Att det finns en rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter och känsliga personuppgifter.
      Du kan när som helst välja att få ut dina registrerade uppgifter hos oss eller enkelt välja att vi raderar alla dina personuppgifter. Detta kan även göras direkt          på ditt konto under GDPR fliken. Alla uppgifter raderas då och vill du beställa igen får du registrera konto på nytt.

11. Eventuella klagomål görs till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet http://www.datainspektionen.se

12. Om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal samt om den registrerade är skyldig att  tillhandahålla personuppgifterna och de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas.

13.  Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering som får rättsliga följder eller i betydande grad påverkar hen eller grundar sig på känsliga personuppgifter, i åtminstone dessa fall ska det lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.


Läs mer om dina rättigheter https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/ratt-till-information/