Köpvillkor

1. Allmänt

CaseOnline Sweden AB, org. nr. 559042-0724, Blomgatan 17B, 973 31 Luleå, Sverige (”CaseOnline Sweden AB”) är det företag som tillhandahåller www.caseonline.se, hädanefter kallad ”hemsidan”. Med orden ”vi, våra, vårt och oss” i dessa villkor avses CaseOnline. Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden (hädanefter kallad ”du”) hos oss.

Vill du komma i kontakt med oss rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst  via e-post info@caseonline.se.

Genom att använda hemsidan och/eller göra en beställning, godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument (”villkoren”). Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått villkoren innan du gör din beställning.

För att kunna beställa varor från vår hemsida måste du ha fyllt 18 år.

För oss är det viktigt att värna om din personliga integritet. Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och vi har en integritetspolicy som är uppdaterad i enlighet med personuppgiftsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftlagen (PUL). För att ta del av denna och mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår Integritetspolicy.

Att produkter tillhandahålls på hemsidan vid en viss given tidpunkt, innebär inte och är heller inte en garanti för att dessa produkter alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på hemsidan vid den tidpunkt då du gör din beställning.

2. Priser

De priser som anges på hemsidan är inklusive lagstadgad mervärdesskatt.

Kostnad och leveranstid för de olika leveranssätten anges klart och tydligt i kassastegen. Om vi inte kan leverera din beställning i sin helhet, utan måste dela upp den på flera leveranser, kommer du inte att debiteras några extra avgifter för efterföljande leveranser.

Kampanjpriser gäller endast på kampanjprodukter som finns i lager. Kampanjerbjudanden och prissänkta produkter får ej kombineras med rabattkoder. Om rabattkod ändå har aktiverats i kombination med annan rabattkod eller med en eller flera redan prissänkta produkter, som sänker varan eller varornas pris ytterligare, har CaseOnline rätt att debitera kund motsvarande belopp. Vi reserverar oss rätten att återkalla specialerbjudanden och rabatter när som helst, utan förvarning.

Vi reserverar oss för uppenbart felaktiga priser. Uppenbart felaktiga priser kan innebära men är inte begränsade till felaktiga prissänkningar i samband med kampanj eller att en vara är gratis. CaseOnline har alltid rätt till att avbryta ordrar som innehåller uppenbart felaktiga priser. Kund kan därefter lägga en ny beställning till korrekt pris.

3. Betalningssätt

Vi erbjuder flera olika möjligheter för dig som kund att betala för din vara exempelvis, men inte begränsat till, faktura, konto, delbetalning, kortbetalning, swish etc. Betalsätten varierar per land och vilka betalsätt som finns tillgängliga på din marknad anges i kassan.

Kreditkontroll

Vi förbehåller oss rätten att pröva din ansökan om att betala med faktura, delbetalning eller med konto och att avslå den, begränsa den eller föreslå ett alternativt betalningssätt. Vid ett kortköp förbehåller vi oss rätten att kontrollera betalkortets giltighet, att utrymme för debitering av beställningens värde finns och att köparens adressuppgifter stämmer. Vi kan neka köp till följd av dessa kontroller.

Avgifter

CaseOnline ansvarar ej för förseningsavgifter, påminnelseavgifter eller dröjsmål då betalning inte sker i tid. Frågor kring detta kan ställas direkt till vår betaltjänst Nets kundtjänst tel: 08-609 92 00.

Övrigt

Du är skyldig att ange en korrekt e-postadress och att informera CaseOnline om din e-postadress ändras. Observera att CaseOnline förbehåller sig rätten att skicka begäran om betalning till din e-postadress.

Vill du läsa mer om våra betalsätt kan du göra det här.

4. Beställning

Ändringar på lagd order kan endast göras om vi ej hunnit hantera er order. Om du har några frågor kring beställning kan du kontakta vår kundtjänst på info@caseonline.se.

När du har lagt din beställning skickar vi dig en beställningsbekräftelse via e-post. Om vi av någon anledning inte kan skicka din beställning, kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt. Om vi redan har mottagit betalning för en sådan beställning, kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning, i den mån detta är möjligt. Om återbetalningen av något skäl måste ske på ett annat sätt, kommer CaseOnline kundtjänst att kontakta dig för att se till att återbetalningen kan utföras.

5. Upprättande av avtal

Ett avtal om köp ingås först när CaseOnline bekräftat din beställning och du mottagit orderbekräftelse från oss per e-post. Vi uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuell kontakt med vår kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av CaseOnline. Om beställningen återkallas så kommer vi att återbetala alla eventuella betalningar som du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

6. Leverans

CaseOnline iakttar största noggrannhet vid mottagande och hantering av beställningar och strävar efter att leverera din beställning i enlighet med det leveransalternativ som du har valt. Du måste ange en korrekt och fullständig adressinformation i din order då vi inte kan garantera att det kan ändras efter att du slutfört ditt köp. Kunden är ensam ansvarig för eventuella leveransfel på grund av bristande information eller fel på leveransadressen i sin order. Våra leveranssätt för respektive marknad finner du i kassan samt längst ner på hemsidan.

CaseOnline strävar efter att skicka beställningar snarast möjligt och i den ordning de kommer in till oss.

Aktuella leveranstider finner du i kassan när du väljer fraktalternativ. Även om vi strävar efter att leverera inom meddelade tidsramar, kan leveransen på grund av oväntade händelser ta längre tid. Under kampanjperioder och högtryck kan vi ej garantera ordinarie leveranstid. För det fall varan skulle bli försenad och förseningen är av väsentlig betydelse för dig som köpare har du rätt att häva köpet. Om paketet inte hämtas ut från utlämningsstället blir det automatiskt registrerat som ett ej uthämtat paket och CaseOnline har rätt att debitera en hanteringsavgift på 120kr.

Om du har frågor kring leverans vänligen kontakta vår kundtjänst info@caseonline.se.

7. Skador under transport

Skador som har uppkommit under transport ska meddelas till kundtjänst omedelbart efter upptäckande, senast 2 dagar efter mottagande eller uthämtning av paket. Ta gärna bilder på skadorna och skicka in till kundtjänst. Efter överenskommelse med kundtjänst om godkänd transportskada kommer vi att skicka ersättningsvaror om varorna finns i lager. Om varorna inte finns i lager kan andra varor på samma prisnivå väljas efter överenskommelse. Om kund inte vill ha andra varor kommer vi att göra en återbetalning för varorna som skadats.

8. Byte

CaseOnline tillämpar ej kostnadsfria byten av varor, vid ånger eller felbeställning står kunden för porto/retur. 

Om du vill byta till en annan modell eller liknande måste du returnera varan och lägga en ny beställning.

Du har rätt att byta din vara inom 30 dagar efter att du mottagit din beställning, under förutsättning att alla varor returneras i samma skick som de var i vid leveransen till dig. Detta innebär att varorna inte får ha skadats, nedsmutsats, ändrats eller burits (annat än för att prova varan) och att förpackningar och etiketter är intakta.

Informera oss om vilken eller vilka ersättningsvaror du vill ha genom att skriva detta tydligt på den medföljande plocksedeln. Vänligen välj varor som finns i lager i rätt färg på hemsidan. Om vald ersättningsvara är slutsåld hanteras ordern som en retur, ange därför gärna fler alternativ på returblanketten.

9. Ångerrätt / Returer

Du har rätt att ångra din beställning utan att ange något skäl för det. Vi tillämpar 30 dagars ångerrätt som börjar gälla från det att du mottagit din beställning. Vill du utöva din ångerrätt ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att ångra din beställning till oss, se kontaktuppgifter längst ner. Du ska ange ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ordernummer och annan information som kan vara relevant för oss att ha vid hantering av din retur. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande till oss om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Du kan även som konsument använda konsumentverkets Ångerblankettt som du finner här om du vill ångra ditt avtal/köp. 

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att ångra din beställning. Ångerfristen anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varan innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

CaseOnline garanterar en fullständig återbetalning av returvaror under förutsättning att alla varor returneras i samma skick som de var i vid leveransen till dig. Detta innebär att varorna inte får ha skadats, nedsmutsats, ändrats eller burits (annat än för att prova varan) och att förpackningar och etiketter är intakta.

I den mån varan minskat i värde och sådan värdeminskning beror på att du som kund har hanterat varan i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa varans egenskaper och funktion kommer vi göra ett avdrag motsvarande värdeminskningen.

Alla våra försändelser innehåller en plocksedel med integrerad returblankett som klipps av och bifogas med returen. Detta för att vi får korrekta uppgifter för ev. återbetalning. Ångerrätt och felköp står kunden för returporto.

Du ansvarar för varans skick efter att du mottagit den från oss. Det innebär att du som kund även ansvarar för varan under returtransporten. Vi rekommenderar därför att du paketerar varan väl så att varan inte skadas under transporten till oss. CaseOnline är inte skyldig att ersätta kunden för returvaran om en omfattande transportskada har drabbat returvaran under returtransporten.

Om du väljer att utnyttja din ångerrätt kommer vi att betala tillbaka vad varan/varorna kostat utan onödigt dröjsmål och senast inom 10 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att ångra din beställning. Vi har dock rätt att vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

10. Reklamation

Du har enligt lag rätt att reklamera en vara som är defekt. Har du en produkt som har gått sönder, kontakta vår kundtjänst. Observera att du måste lämna ett meddelande till oss med information om felet "inom skälig tid" efter det att du upptäckt det. Om du reklamerar inom två månader från det att du upptäckt felet har du reklamerat inom skälig tid. Reklamerar du inte inom tre år från det att du mottagit varan har din reklamationsrätt gått förlorad.

Exempel på uppenbara material- eller fabrikationsfel som innebär att en reklamation godkänns: Söm saknas, ficka är igensydd, låsmekanism fungerar ej.

Exempel på ”fel” som inte innefattas av reklamationsrätten: Skinnfodral som eftertid fått repor. Onaturligt slitage av fodral. Print på fodral/skal bleknar i samband med överexponering av solljus.

Är du osäker på om felet på just ditt plagg innefattas av reklamationsrätten, vänligen kontakta kundtjänst.

Vid godkänd reklamation av defekt vara står vi för returfrakten. Vänligen fyll i den medföljande plocksedeln. Om du inte har kvar din plocksedel, kontakta kundtjänst. Vid godkänd reklamation kommer vi att kompensera dig för det i enlighet med gällande lagstiftning och aktuella rekommendationer. Alla reklamationer måste vara rena när de skickas in. Det är du som kund som ansvarar för varor som returneras så paketera varan väl. Vi tar inte emot försändelser som skickas mot postförskott.

11. Färger, mått & vikt

Vi strävar efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa våra produkters egenskaper, komposition och färger. Färgen du ser på hemsidan är dock beroende av din enhets skärm, och vi kan inte garantera att din enhet visuellt kan återge färger korrekt.

CaseOnline tar inte ansvar för våra produkters färger och utseende i bilder från sociala medier eller marknadsplatser då dessa kan ha redigerats.

Färg, vikt, mått som anges på hemsidan är endast ungefärliga värden som ger dig en bättre uppfattning om modellen eller passformen på den specifika produkten och ingen definitiv garanti på de verkliga måtten på den produkt du får. 

Färg och mått på en produkt kan variera beroende på vilket material som används vid tillverkningen av produkten. 

12. Vårt ansvar

Vi på CaseOnline vill att du är 100% nöjd med ditt köp och erbjuder därför nöjd-kund-garanti. Skulle du inte vara nöjd med ditt köp kan du, så länge du uppfyller villkoren, returnera varan eller varorna till oss och få pengarna tillbaka.

Force Majeure

Vi är inte ansvariga för underlåtenhet att fullgöra vissa förpliktelser enligt villkoren om vår underlåtenhet beror på omständighet som vi inte kunnat råda över och omständigheten hindrar eller gör fullgörandet oskäligt betungande. Med sådana omständigheter avses men begränsas inte till krig, blockad, upplopp, brand, naturkatastrof, kärnkraftsolycka och sabotage.

Vår maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på hemsidan är begränsade till det totala beloppet för din beställning.

Tvister

Vi medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer. För det fall vi skulle hamna i en tvist och vi inte lyckas lösa den sinsemellan kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.

Du kan lämna klagomål via EU-kommissionens ODR-plattform för medling i tvister. ODR-plattformen erbjuder konsumenter och näringsidkare inom EU möjlighet att utanför domstol försöka lösa tvister om klagomål på varor som köpts online. Portalen är utformad som en användarvänlig och interaktiv webbplats som är kostnadsfri och tillgänglig på alla officiella EU-språk. Genom att använda ODR-plattformen kan konsumenten och näringsidkaren hitta ett organ för tvistlösning och sedan gå igenom processen för att hitta en lösning på konsumentens klagomål. ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/odr.

Om du vill ha information om dina rättigheter som konsument rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

13. Överlåtelse

CaseOnline förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leveransen av varan.

14. Klausulers giltighet

Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, skall detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsernas giltighet.

15. Innehavare av rättigheter

Alla immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt, på www.caseonline.se, tillhör CaseOnline Sweden AB. All användning av www.caseonline.se eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan tillåtelse av CaseOnline Sweden AB.

16. Bolagsinformation

CaseOnline Sweden AB är registrerat med säte i Luleå.

Registrerat kontor:

Blomgatan 17 B

973 31 Luleå

Org.nr: 559042-0724

Momsregistreringsnummer: SE559042072401

Kontaktinformation:

CaseOnline Kundtjänst

E-post: info@caseonline.se