Tangentbord för arbete skola och gaming | CaseOnline.se

Tangentbord

TANGENTBORD

Tangentborden är standardiserade genom ISO/IEC 9995 ("Information technology — Keyboard layouts for text and office systems") från 1994.
Standarden beskriver inte de specifika tangentborden, men ger en ram för andra standarder.
Svensk anpassning av detta tangentbord specificeras i standarden SIS 66 22 41.
Ett tangentbord för datorbruk består av ett antal olika typer av tangenter. Textinmatningstangenter samt enstaka modifieringstangenter är ett arv från skrivmaskinen.
Utseendemässigt är en dators tangentbord ofta utformad enligt en viss grundläggande design med tangenter i fem eller sex horisontella rader.
Centralt på tangentbordet ligger textinmatningstangenterna, medan övriga typer av tangenter är placerade runtom.
Tangenterna på de olika raderna är i regel snett placerade jämför med i angränsande rader, något som är ett arv från skrivmaskinsåldern och åtminstone i teorin bör kunna underlätta fingersättningen.
Räknat ovanifrån består tangenterna i de olika tangentraderna av följande typer av tangenter:

CaseOnline säjer olika typer av tangentbord till stationära datorer, laptop, tv, mobiltelefoner och andra enheter.
Vi erbjuder ett brett sortiment av tangentbord allt från gaming till skolarbete och media.